Banken in Oostenrijk

Er zijn 700 banken in Oostenrijk, waaronder naamloze banken, handelsbanken, postspaarbanken en onderlinge leenmaatschappijen. Oostenrijk is een van de rijkste landen van de eurozone. En het banksysteem van het land is ook succesvol en voldoet aan de wereldwijde normen.

Meer details